037/31-00-423
037/711-852
037/719-080

Naš prodajni program

TERVOL TDM-80 I TDM-100


 

TERVOL® TDM-80 i TDM-100

JASTUCI (BLAZINE) NA ŽICANOM PLETIVU

TERVOL® TDM-80 i TDM-100 izlolacioni jastuci - standardni proizvod je jastuk, jednostrano prošiven na merkur pletivu od pocinkovane žice. Preporučuje se za toplotnu, protiv požarnu i zvučnu izolaciju i zaštitu industrijskih postrojenja, termoelektrana i toplana, kao i za izolaciju klima-kanala, cevovoda, komora i drugih termo-tehničkih postrojenja i uređaja sa radnom temperaturom do 640ºC. Proizvode se u širini od 500 i 1000mm i isporučuju se u pojedinačnim rolnama.

 

Katalog tehničke izolacije u .pdf formatu.

 

debljina mm dužina mm širina mm
30 8000 500 (1000)
40 6000
50 5000
60 4000
70 3000
80 3000
90 3000
100 3000
120 3000

 

Po narudžbini izrađuju se jastuci drugih dimenzija

PREDNOSTI

  • Otpornost pri visokim temperaturama
  • Prilagodljivost jastuka pri ugradnji
  • Protiv požarna zaštita
  • Toplotna izolacija
  • Visoka tačcka topljenja > 1000ºC
  • AS kvalitet

Tehničke karakteristike TERVOL® TDM-80 i TDM -100

  oznaka vrednost j.m standard
materijal - TDM-80 TDM-100 - -
područje upotrebe T 12.06.02.66.08 12.06.02.70.10 - AGI Q 132
toplotna provodljivost pri srednjoj temperaturi - izmerena   Tsr 50 100 150 200 300 ºC -
TDM-100 λ 0,038 0,045 0,053 0,060 0,078 W/mK SIST EN 12667
TDM-80 λ 0,039 0,046 0,054 0,063 0,083 W/mK SIST EN 12667
požarne karakteristike otpornost na požar - A1 klasa - DIN 4102
tačka topljenja - > 1000 ºC DIN 4102/T17
maksimalna upotrebna temperatura - 660 700 ºC DIN 52271
difuzna otpornost - paropropustnost µ 1,1 - 1,4 - SIST EN 12086
absorpcija vode (vodootpornost) - povecanje vlage za 24 sata u vodi; 0,2% - AGI Q 136
specifična toplota Cp 840 J/kgK -
otpornost na protok vazduha TDM-100 Ξ 49 kNs/m4 SIST EN 29053
TDM-80 Ξ 40 kNs/m4 SIST EN 29053
AS kvalitet - za izolaciju valjanih cevi   AGI Q 135
PRODAJNI PROGRAM
Top