037/31-00-423
037/711-852
037/719-080

Naš prodajni program

TERVOL CEVACI R, RA


 

TERVOL® CEVACI R, RA

CEVACI ZA IZOLACIJU CEVOVODA

TERVOL® CEVACI R, RA su cevaci od kamene vune različitih unutrašnjih prečnika i sa raličitim debljinama. Upotrebljavaju se za toplotnu i zvučnu izolaciju različitih cevovoda, dimnjaka i sl. RA cevaci su obloženi sa Al folijom koja služi kao površinska zaštita cevaka, tako da nije potrebna dodatna mehanička zaštita. Al folija suži i kao parna brana kod hladnih postrojenja. Koriste se za sve vrste cevi prečnika do 250mm (teorijski). Praktično kvalitetno se mogu primeniti za prečnike cevi do 6'', dok za veće prečnike je praktičnije koristiti lamelne jastuke.

 

Katalog tehničke izolacije u .pdf formatu.

 

unutrašnji prečnik
cevaka D
NAZIVNI PREČNIK CEVI
DN
debljina zida
cevaka d
mm mm col mm
15 8 1/4'' 20
18 10 3/8''
21 15 1/2''
27 20 3/4''
34 25 1''
42 32 1 1/4''
48 40 1 1/2''
60 50 2'' 30
70    
76 65 2 1/2'' 40
89 80 3''
100     50
108    
114 100 4'' 60
127     80
133    
140 125 5'' 100
159    
168 150 6''
180    
194    
200    
219 200 8''
250    
273 250 10''

 

Uobičajeno je da na osnovu prečnika cevi i zahtevane debljine izolacije izabiramo dimenzije cevaka. Najednostavnije je da se izmeri prečnik cevi i uporedi sa tablicom standardnih prečnika ili gornjom tabelom, a u koliko je prečnik nestandardan moguće je izraditi cevake po posebnoj porudžbini.

PREDNOSTI

  • Otpornost na visoke temperature
  • Toplotna i zvucna izolacija
  • Postojanost oblika
  • Jednostavna montaža
  • Topljivost > 1000ºC
  • AS kvalitet

 

 

Tehničke karakteristike TERVOL® CEVACI R, RA

 

  oznaka vrednost j.m. standard
toplotna provodljivost pri srednjoj temperaturi - izmerena Tsr 50 100 150 200 300 ºC -
λ 0,043 0,047 0,056 0,067 0,093 W/mK SIST EN ISO 8497
požarne karakteristike otpornost na požar - A1 (A2) klasa - DIN 4102
tačka topljenja - > 1000 ºC DIN 4102/T17
maksimalna upotrebna temperatura - ≤ 300 ºC DIN 52271
difuzna otpornost - paropropustnost R µ 1,4 - SIST EN 12086
ekvivalentna debljina dif. paropropusnosti RA Sd > 100 m DIN 52615
specifična toplota Cp 840 J/kgK -
AS kvaliteta - za izolaciju valjanih cevi - AGI Q 135
PRODAJNI PROGRAM
Top