037/31-00-423
037/711-852
037/719-080

Naš prodajni program

Rockwool


 

ROCKWOOL GRUPA je najveći svetski proizvođač kamene vune, protivpožarne i ekološki prihvatljive izolacije. ROCKWOOL ADRIATIC je poslovna jedinica koja se bavi prodajom i distribucijom izolacije od kamene vune na području južnoevropskog ogranka ROCKWOOL Grupe. Prodajnom aktivnošću pokriva tržište Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. ROCKWOOL ADRIATIC ima fabriku u Istri, u Potpićnu. 

 

Glavno područje poslovanja ROCKWOOL ADRIATIC je protivpožarna, zvučna i toplotna izolacija za zgrade i industriju, koja se može podeliti na nekoliko segmenata:

  • ravni krovovi 
  • kosi krovovi i potkrovlja 
  • podovi i pregradni zidovi 
  • kontaktne i ventilisane fasade 
  • industrijske i tehničke izolacije 
  • protivpožarna zaštita konstrukcija 

 

KAMENA VUNA ZA FASADE

Frontrock MAX E - jedinstveno na tržištu - dve gustine u jednoj ploči od kamene vune za kontaktne fasade (ETICS)

ROCKWOOL Frontrock MAX E ploče sa dve gustine objedinjuju izvrsne toplotne karakteristike elastičnog donjeg sloja sa izuzetnom mehaničkom čvrstoćom gornjeg sloja, što utiče na karakteristike celog sistema. Gornji sloj velike tvrdoće posebno je označen i uvek treba biti okrenut prema napolje. 

Preporučuju se u novogradnji i sanaciji objekata koji nemaju definisanu nosivost postojećeg spoljašnjeg fasadnog sloja. Učvršćuju se lepljenjem i s tri mehaničke pričvrsnice po ploči. Dimenziono su stabilne na temperaturne promene što direktno utiče na dugotrajnost i izgled fasade. Zbog veće otpornosti na udar, preporučuju se i za fasade koje su više izložene mehaničkim oštećenjima (oko škola, igrališta...). 

ROCKWOOL Frontrock MAX E negorive su izolacione ploče, najviše klase reakcije na požar - A1, pa osim izvrsne toplotne izolacije, pružaju zaštitu u slučaju požara. Zbog vlaknaste strukture „upijaju“ buku i tako podižu nivo udobnosti i kvaliteta života u prostoru, a  paropropusna struktura omogućuje prolaz vodene pare kroz zidove i time sprečava kondenzaciju.

 

KAMENA VUNA ZA RAVNE KROVOVE

MONROCK ENERGY - jedinstvena ploca sa dve gustine za ravne krovove

ROCKWOOL Monrock Energy ploče preporučuju se za izolaciju ravnih neprohodnih krovova na betonskoj konstrukciji ili čeličnim visoko profilisanim limovima. Zbog dvoslojne strukture i dimenzione stabilnosti ove ploče mogu se postavljati jednoslojno bez pojave hladnih mostova. Elastična podrška mehaničkom pričvršćivanju predstavlja najveću prednost za primenu sa PVC ili TPO krovnim membranama.

  • poboljšana toplotna provodljivost λ=0,037 W/mK

  • poboljšana pritisna čvrstoća 50 kPa

 

MULTIROCK

Multirock se koristi za protivpožarnu, toplotnu i zvučnu izolaciju pregradnih zidova, spuštenih plafona i potkrovlja između i ispod greda. Koristi se i za unutrašnju izolaciju spoljnih zidova, kao i u drvenim konstrukcijama montažnih kuća ili drvenim plafonskim konstrukcijama.

 

Zaštitite dodatno svoj dom od požara i buke kvalitetnom izolacijom od kamene vune. Multirock zadržava sva izolaciona svojstva izuzetno dugo što utiče na dugotrajnost svakog doma.

 

 

saznajte više...

PRODAJNI PROGRAM
Top